AKTUALITY
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
MATERSKÁ ŠKOLA
ZAMESTNANCI
TRIEDY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT

 

Situovanie školy: mestská lokalita Trnové blízko mestskej komunikácie, základná škola aj materská škola majú svoje vlastné budovy.

Kapacita: v súčasnosti má škola 177 žiakov ZŠ a 59 žiakov MŠ, pedagogický kolektív tvorí 20 učiteľov a 9 prevádzkových pracovníkov.

Priestory školy:

 • školský dvor, školské ihrisko
 • odborné učebne: fyzikálna, chemická, výtvarná, hudobná, výpočtová technika
 • LEGO učebňa
 • telocvičňa
 • dielňa a cvičná kuchynka

Špeciálna ponuka:

 • výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka
 • možnosť voľby druhého cudzieho jazyka ako nepovinného predmetu
 • možnosť detí MŠ navštevovať otvorené hodiny v škole a oboznámiť sa s prostredím i s učiteľmi
 • plavecký výcvik
 • pobyt v škole v prírode
 • výchovné koncerty
 • výlety a exkurzie
 • prvky integrovaného tematického vyučovania na prvom stupni ZŠ
 • na 2. stupni nový predmet overovaný Žilinskou univerzitou - integrovaná estetická výchova

Stravovanie: kuchyňa a priestranná školská jedáleň pre žiakov ZŠ a MŠ

Voľnočasové aktivity:

 • krúžky: športový, šikovných rúk, požiarnický, informatiky, turistický, biblický
 • podujatia poriadané školou: školská akadémia, športové podujatia, blší trh
 • zábavné podujatia: Mikulášsky večierok, vianočný večierok, karnevaly, ples, imatrikulácia, topenie Moreny, fašiangy

Školský obvod: ulice: Bagarova, Brezová, Cintorínska, Do Brezičia, Do Brezníka, Do Mažiarca, Do Stávku, Dolná Trnovská, Dúbravy, Dunajská, Hanušákova, Horná Trnovská, Hornácka, Chotárna, Ipeľská, Klimovské, Laborecká, Magočovská, Majerská, Mikuláša Nigriniho, Na Bárek, Na kopci, Nový domov, Ohradská, Okrajová, Ondavská, Osloboditeľov, Ovocinárska, Pod Grendel, Potoky, Rakové, Skotňa, Šenkárovská, Šibeničná, Trnovská medzierka